Project omschrijving

Het Nieuwe Normaal: Circulaire nieuwbouw in hout, woningen voor het Leger des Heils.