Project omschrijving

Gemeente Krimpenerwaard ging in samenwerking met Spaak Circular Solutions en woningcorporatie QuaWonen op zoek naar bouwmaterialen van de lisdodde. De lisdodde is een van de gewassen die deel uitmaakt van een pilot met natte teelten in de Krimpenerwaard.